אגוטי איכות סביבה

תחום איכות הסביבה מהווה כיום חלק אינטגראלי חשוב בפעילותם של גופים רבים כגון מפעלים, חברות המפעילות מתקני תשתית, חברות השקעות ונדל"ן, רשויות מקומיות וכד'.

שיקולים הנוגעים להיבטים שונים של  איכות הסביבה  משפיעים על תהליכי קבלת ההחלטות, החל משלב הרעיון הראשוני, דרך שלב התכנון הראשוני, שלב התכנון המפורט, שלב הביצוע וכמובן בעת הפעילות השוטפת.

"אגוטי איכות סביבה" עוסקת במתן שירותי ייעוץ וליווי במגוון נושאים סביבתיים כגון איכות אוויר, חומרים מסוכנים, זיהום קרקע ועוד. שירותי החברה כוללים ביצוע הערכה של השפעתם הסביבתית של פרויקטים ומתקנים שונים, בהתאם למתודולוגיות המקובלות על ידי הרשויות והמשרד להגנת הסביבה. "אגוטי איכות הסביבה" מבצעת לדוגמא סקרי פליטות ותהליכים, סקרי קרקע, פרשות טכניות, תיקי מפעל, חוות דעת הידרולוגית סביבתית לתחנות תדלוק, סקרי סיכונים וחוות דעת סביבתית תוך כדי הצעת הפתרונות הנדרשים, במידת הצורך. 

"אגוטי איכות סביבה" הציבה את רעיון ה"פיתוח בר קיימא" כעקרון מרכזי בפעילותה. כנגזרת מכך, מטרת החברה היא להשיג שמירה מקסימלית על הסביבה, לצד מניעת פגיעה בפיתוח ובתעשיה. על מנת להשיג מטרה זו, מתבססות כלל העבודות המבוצעות על ידי החברה על נתונים וכלים חישוביים מתקדמים המתאימים לפעילות הנבחנת, תוך המנעות ככל האפשר משימוש בהנחות תכנון פשטניות מידי וכלליות מידי. במידת הצורך, מציעה החברה סל של פתרונות סביבתיים.