אגוטי איכות סביבה

תחום איכות הסביבה מהווה כיום חלק אינטגראלי חשוב בפעילותם של גופים רבים כגון מפעלים, חברות המפעילות מתקני תשתית, חברות השקעות ונדל"ן, רשויות מקומיות וכד'.

שיקולים הנוגעים להיבטים שונים של  איכות הסביבה  משפיעים על תהליכי קבלת ההחלטות, החל משלב הרעיון הראשוני, דרך שלב התכנון הראשוני, שלב התכנון המפורט, שלב הביצוע וכמובן בעת הפעילות השוטפת.

המשך קריאה...
 • פרופיל

  "אגוטי איכות סביבה" הוקמה על ידי טופצ'יק אלון, מהנדס סביבתי, כחברה למתן שירותי ייעוץ סביבתי במגוון נושאים כגון זיהום אוויר, זיהום קרקע, חומרים מסוכנים וכו'.

  המשך קריאה...
 • שירותים

  חברת "אגוטי איכות סביבה" מציעה מגוון שירותים בתחום הייעוץ הסביבתי, הכוללים בין היתר כתיבת מסמכים סביבתיים כגון חוות דעת סביבתית (לתב"עות והיתרי בנייה), פרשה טכנית, תיק מפעל, סקר קרקע, בקשה לקבלת היתר פליטה וכו'.

   

  המשך קריאה...
 • איכות הסביבה

  צמד המילים "איכות הסביבה" מהווה את אחד הביטויים הקשים ביותר להגדרה מילונית. בעוד עבור רבים "איכות הסביבה" כוללת בעיקר שמירה על הטבע ועל המערכות האקולוגיות, יגרסו רבים כי בבסיסו של התחום, עומדת שמירה על האדם, תוך כדי צמצומן של בעיות בריאותיות הנובעות מזיהום סביבתי כגון זיהום אוויר, קרקע מזוהמת ועוד.

  המשך קריאה...

נושאים סביבתיים

 • איכות אוויר

  איכות אוויר גרועה מהווה לדעת רבים את הבעיה הסביבתית החמורה ביותר. מחקרים רבים, תומכים בדעה הגורסת כי רמת התחלואה, גבוהה יותר באזורים בעלי רמת זיהום אוויר גבוהה כגון מרכזי ערים ושכונות מגורים הסמוכות לאזורי תעשייה.

 • זיהום קרקע

  זיהום קרקע

  שימושי קרקע רבים כגון תחנות דלק, מפעלים, מתקני תשתית וכו' מהווים פוטנציאל לזיהום הקרקע בה הם פועלים. זיהום הקרקע עלול להתרחש הן במהלך הפעילות השגרתית ובעיקר בעת התרחשותם של מקרי כשל הגורמים לאירועי דליפה, בהם זולגים מזהמים אל הקרקע.

 • חומרים מסוכנים

  השימוש בחומרים רבים, כרוך בסיכון מסוים ליצירתם של אירועי חירום בהם קיימת סכנה ממשית לבני אדם ולרכוש. נהוג לסווג את כלל החומרים הללו כ"חומרים מסוכנים".

יצירת קשר

אגוטי איכות סביבה
רחוב המלאכה 7
א.ת הר-טוב א', מ.א מטה יהודה
טלפון: 02-9923659
פקס: 02-5605821
נייד (אלון): 050-5598919
info@agouti.co.il